Aktif Kötüler, Pasif İyiler ve ASR Süresi

Bazı insanlar hiçbir şeye karışmazlar. Hiçbir haksızlığa karşı çıkmaz, bir konuda kendi fikrini söyleyip de destekte bulunmazlar. Bunlar korkak ve bencil insanlardır. Karıştıklarında başının belaya gireceğini düşünürler. Hatta sessiz kalıp dışarıdan olayı izlemelerini kendince bir başarı, zeka parıltısı olarak görürler. Oysa ASR süresinde ziyandan kurtuluşa eren insanların özeliklerini söylerken, çok önemli bir hakikate dikkat çekilir. […]

Kuran ve İnsan

Mehmet SOYSALDI Hocamızın, 2011 Ramazanda Elazığda yaptığı “Kur’an ve İnsan” Konferansını yukarıdan dinleyebilirsiniz. Benzer Konular Fatiha Tefsiri – Mevdudi

Fatiha Tefsiri – Mevdudi

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla(1)
2-4- Hamd,(2) Alemlerin Rabbi,(3) Rahman, Rahim(4) ve Din gününün maliki(5) olan Allah’adır.
5- Biz yalnızca Sana ibadet eder(6) ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.(7)
6-7- Bizi dosdoğru yola ilet,(8) kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,(9) gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.(10)