Esmâ-i Hüsna üzerine …

Çok sevdiğimiz Senai Hocamız, gene çok sevdiğimiz Mustafa Hocamızla hasbihal etmiş. Hem de hocamızın yakın zamanda çıkan Esmâ-i Hüsna eseri vesilesiyle Esmâ-i Hüsna üzerine. Bu kadar güzellikler bir araya toplanınca ortaya samimi, sıcak ve ilim dolu bir sohbet çıkmış. Bizede nasipse feyizlenmek düşer … “Baba mesleği”miz midir esmâyı talim etmek? Evet “baba mesleği”mizdir, hem de […]

Toplumun Cinayeti; Zina!

İnsan nefsinin çeşitli mertebeleri vardır. Bu mertebelerde insanın günaha karşı durumunu belirler. Zinayı yaşam tarzı haline getirmiş birçok insan için bu günah ona gayet normal gelmektedir. Neredeyse su içmek,yemek yemek gibi. Başka bir insan için ise kendini ateşe atmak kadar kötü olabilmektedir. Zira Hz. Yusufun, Züleyha gibi güzel bir kadının cinsel isteğine uymak yerine yıllarca hapiste kalmayı tercih etmesi gibi.

İnsan Tutmalı

İnsan tutmalı dostum, insanı tutmalı.
Hiç olmazsa, takım tutanlar kadar heyecan ve aşkla.
Hiç olmazsa, zar atanlar kadar umutla ve şevkle.
Hiç olmazsa, boğazına kadar günaha batanlar kadar cesaret ve cüretle.

İnsanı tutmalı ve onu onarmalı.
İmha olmuş insanı inşa etmeli.
Bunun için de yüreğine açılan kapıyı bulup tıklatmalı.
Açılmıyor diye ayrılmamalı.
Günlerce, haftalarca, hatta aylarca beklemeli.
Ha açıldı ha açılacak diye.
Kâbe’nin kapısında bekler gibi beklemeli.
Açılırsa eğer, Kâbe’ye girer gibi girmeli; heyecan zirvede, aşk dorukta?

Kalbe, kalplere giden yolun harita ve pusulası yerine vahyi almalı, Kur’an’ı almalı.
Satırdaki âyetlerle sadırdakileri, tohumla toprağı, etle tırnağı, anayla evladı, bülbülle gülü buluşturur gibi buluşturmalı.
İş budur, eylem budur, yol budur.

Tıpkı Kur’an şairi Akif’in dediği gibi:
Allah’a dayan saye sarıl hikmete râm ol
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol
Allah’a dayan gâyene tevfikini versin
Kur’an’a sarılmazsan eğer yese düşersin.

Mustafa İslamoğlu

Fatiha Tefsiri – Mevdudi

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla(1)
2-4- Hamd,(2) Alemlerin Rabbi,(3) Rahman, Rahim(4) ve Din gününün maliki(5) olan Allah’adır.
5- Biz yalnızca Sana ibadet eder(6) ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.(7)
6-7- Bizi dosdoğru yola ilet,(8) kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,(9) gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.(10)