Kavram

Aktif Kötüler, Pasif İyiler ve ASR Süresi

Bazı insanlar hiçbir şeye karışmazlar. Hiçbir haksızlığa karşı çıkmaz, bir konuda kendi fikrini söyleyip de destekte bulunmazlar. Bunlar korkak ve bencil insanlardır. Karıştıklarında başının belaya gireceğini düşünürler. Hatta sessiz kalıp dışarıdan olayı izlemelerini kendince bir başarı, zeka parıltısı olarak görürler. Oysa ASR süresinde ziyandan kurtuluşa eren insanların özeliklerini söylerken, çok önemli bir hakikate dikkat çekilir. […]

Namaz!

Hz. Ali anlatıyor: Hz. Peygamber(a.s.m), rükûda şu duayı okuyordu: “Allah’ım! Senin için rükûa vardım, Sana iman ettim, Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim(iliğim), kemiğim ve damarım(sinirim), sana karşı huşu içerisine girmiştir.” (Müslim, Müsafirin, 201.)

Kuran ve İnsan

Mehmet SOYSALDI Hocamızın, 2011 Ramazanda Elazığda yaptığı “Kur’an ve İnsan” Konferansını yukarıdan dinleyebilirsiniz. Benzer Konular Fatiha Tefsiri – Mevdudi

Dert bize de uğrar

Dert bize de uğrar

Hayatımızın seyri değişiyor bazen, dert bürüyor dört yanımızı. Küsüyoruz hayata ve kendimize…

Üst üste geliyor bazen hiç beklenmedik üzüntüler, hesapta olmayan saatler yaşıyoruz ansızın.
Şaşırıyoruz…

Sudan çıkmış balık misali çırpınıyor bedenimiz ve kalbimiz. Çekip yorganı başımıza unutmak istiyoruz her şeyi.

Sanki dert olan şey, hiç bize uğramamış gibi kapatmak istiyoruz gözlerimizi ve uyumak istiyoruz, saatlerce belki de günlerce. Uçup gider belki yaşadığımız üzüntü, gözlerimizi açtığımızda, kaldığımız yerden devam ederiz diye.

Rabbinize Tövbe Edin ve O’ndan Bağışlanma Dileyin

Rabbimiz, bizi en güzel şekilde yaratmış ve bizden de kendisine kullukta bulunmamızı istemiştir. Ancak bizler insan olmamız nedeniyle zaman zaman Rabbimize kullukta kusur eder ve yanlışlıklar yaparız. Çünkü biz insanlar iyilik yapmayada kötülük yapmaya da mütemayil bir yapıdayız. Bu yapımız gereği zaman zaman unutur, yanılır ve hata edebiliriz. Ancak bize düşen, “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin.” emrini dikkate alarak hatada ve günahta ısrar etmemek ve O’ndan bağışlanma dilemektir.

Yüce Rabbimiz bizlere olan rahmeti, acıması ve sevgisinin sonucu olarak bizleri hemen cezalandırmamakta, tövbe etmemiz için zaman tanımaktadır. Hatta günah işlediğimizde nasıl davranmamız gerektiğini ve günahta ısrar etmememizi bizlere öğütlemektedir. Bu konuda bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:

Sen Neredesin !

Ağır basıyor zalimlerin tarafı Netleşmiyor mümin müşrik safı Bak Züleyhalar da sardı etrafı Sen nerdesin ey Yusuf Binamız azıcık sarsıntıda yıkılıyor Gün geçtikçe maskeler dökülüyor Gömleklerimiz önden sökülüyor Sen nerdesin ey Yusuf Ne dost kaldı ne hoca ne âlim Ne de benim dayanacak halim Firavunlar firavundan zalim Sen nerdesin ey Musa Zihnimiz adet de örf […]

Toplumun Cinayeti; Zina!

İnsan nefsinin çeşitli mertebeleri vardır. Bu mertebelerde insanın günaha karşı durumunu belirler. Zinayı yaşam tarzı haline getirmiş birçok insan için bu günah ona gayet normal gelmektedir. Neredeyse su içmek,yemek yemek gibi. Başka bir insan için ise kendini ateşe atmak kadar kötü olabilmektedir. Zira Hz. Yusufun, Züleyha gibi güzel bir kadının cinsel isteğine uymak yerine yıllarca hapiste kalmayı tercih etmesi gibi.

Fatiha Tefsiri – Mevdudi

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla(1)
2-4- Hamd,(2) Alemlerin Rabbi,(3) Rahman, Rahim(4) ve Din gününün maliki(5) olan Allah’adır.
5- Biz yalnızca Sana ibadet eder(6) ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.(7)
6-7- Bizi dosdoğru yola ilet,(8) kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,(9) gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.(10)